درک عمیق تر از نت خوانی
این دومین پرلود ( آرپژ) از قطعات کلاسیک هست که به شاینا جان درس دادم و همین الان نت های اصلی ( خط ملودی) رو در حین خط بردن، تفکیک و سرایش میکنه