یکی دیگه از کیتارکی های خیلی منظم و موفق
منتظر کنسرتهاش باشین (قول میدم شنیدن نوازندگی این موزیسین در آینده، لذت بخش خواهد بود)
امیر حسین حمیدی نیا
[http://www.aparat.com/v/oMABc]