6 ساله از چناران که بعد از (3 جلسه آموزش گیتار) توانایی خواندن نت های سل، لا، سی، دو با دیرند های سیاه و سفید ، سکوت سفید و علامت تکرار و رعایت ریتم را به طور کامل بدون خطا دارا می باشد. و توانایی نواختن همین نت ها را در قطعات مختلف نیز دارد.