همیشه تشویق بهتر از تنبیه جواب می دهد

تنبیه

اگر نسبت به کارهای خوب کودک خود ( هرچند کوچک) واکنش مثبت (تشویق) نشان ندهیم، وقتی که به او بگوییم اگر فلان کار را نکنی تنبیه می شوی، او حتما تنبیه را به سکوت ترجیح می دهد و سعی می کند با انجام کار بد یا انجام ندادن کار خوب جلب توجه کند.


تشویق


اما اگر ما بگوییم که وقتی فلان کار را بکنی تشویق می شوی و در ازای هر کار خوب (هرچند کوچک) تشویقش کنیم، مطمئنا او سعی میکند که با انجام کار خوب جلب توجه کند.


کار خوب کوچک مثل: دست گرفتن ساز، استفاده از قاشق و چنگال وقت غذا خوردن، سکوت چند ثانیه ای او موقع صحبت کردن بزرگترها، سلام کردن صبح و ...