در اینجا محققی توسط الکترود های متصل به مغز، فعالیت های مغز را هنگام شنیدن دو موسیقی متفاوت ( راک و کلاسیک) به نمایش می گذارد
دو تا از امواج مغزی مورد آزمایش قرار می گیرند:
SMR و  آلفا

  خلاصه:
موج SMR : وقتی ایجاد می شود که پردازش و تمرکز مغز زیاد است ( البته همراه با آرامش)
موج آلفا:   وقتی ایجاد می شود که پردازش اطلاعات ذهنی زیادی ندارید (هنگام تفریح و حس سرخوشی)

  در این آزمایش:
 هنگام شنیدن موسیقی کلاسیک: SMR افزایش یافته و آلفا کاهش می یابد.
هنگام شنید موسیقی راک: به شدت آلفا افزایش یافته و SMR کاهش می یابد. 
نکته: هنگام شنیده شدن صدای ملودی گیتار الکتریک نیز به میزان قابل توجهی SMR فعال شد و آلفا بیشتر مربوط به صدای طبل های درام بود.
نتیجه: به طور کلی، ریتم ایجاد آلفا و ملودی ایجاد SMR می کند.