زندگی کردن در کره شمالی شبیه زندگی کردن در هیچ جای دیگر نیست.

از آنجایی که این کشور نسبتا بسته می باشد
، ما نمونه های تصویری و صوتی بسیاری از آن نمی بینم.
اما همین تعداد محدود قطعات تصویری و صوتی موسیقی که به خارج از کره شمالی درز کرده است (پخش شده) به طرز عجیبی شگفت انگیز و جذاب می باشند.

به خصوص
هنگامی که هنرمندان این قطعات، کودکان این کشور می باشند.


کودکان کره شمالی بسیار منظم هستند.
         کانگ ایونجو  را برای مثال در نظر میگیریم:
   او یک گیتاریست بسیار شگفت انگیز است. اما در حقیقت چیزی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و او را خارق العاده تر جلوه می دهد این است که او هنوز در مهد کودک است!!!!!!!!