برای رضایت و آسایش شما:

طبق هماهنگی های به عمل آمده با مهدکودک های معتبر و دارای مکان مناسب؛
قرار بر این شد که بعد از اعلام آمادگی لازم توسط کیتارک، برگزاری سمینار های آموزشی پژوهشی در زمینه ی (شناخت گیتار، موسیقی کودک و ذهن کودک) صورت پذیرد؛
پس از آشنایی والدین محترم، ثبت نام را در همان مهدکودک شروع کرده و با شرایطی ویژه کلاس های آموزشی گروهی را برای کودکان همان مهدکودک و در همان مکان آموزشی برگزار خواهیم کرد.
با احترام:                                    
کیتارک