لیست دریافت کنندگان
گواهینامه ممتاز تکنسین گیتار
ارائه شده  توسط مدرسه گیتار کیتارک در کارالند

تکنسین برنزی : نوازنده، تعمیرکار، فروشنده
تکنسین نقره ای: آهنگساز درجه 2
تکنسین طلایی: آهنگساز درجه 1