کارگاه آموزشی
موضوع: 
روش تمرین 
(گرم کردن صحیح دست - تقویت تکنیک - گام نوازی )
مدرس:
شهریار وقف رحمانی
محل: 
آموزشگاه آزاد موسیقی نکیسا
بلوار فردوسی، نبش چهارراه مهدی، جنب داروخانه، پلاک 227
05131622090
05137686667

زمان: 
جمعه 4 مرداد ساعت 10-12 صبح

هزینه ی کارگاه 
برای هنرجویان آموزشگاه نکیسا: 
ثبت یک جلسه حضور

برای هنرجویان سایر آموزشگاه ها:
 هزینه ی یک جلسه ی نیم ساعته (40 هزار تومن)