... تا از نزدیک تر ، نواختن موسیقی را حس کنید!

       

       

       

      
           
انتخاب اندازه ی گیتار براساس سن و قد کودک:
سن 3 تا 6 ساله، یا قد 99 تا 114 cm
سن 5 تا 8 ساله، یا قد 117 تا 135 cm
سن 8 تا 11 ساله، یا قد 137 تا 150 cm
سن بالای 12 سال، یا قد بالای 152 cm