امکان پرداخت آنلاین شهریه فراهم شد
به قسمت ثبت نام در گزینه ی منو، مراجعه کنید