گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و جنتی وزیر ارشاد امروز از سمت های خود استعفا کردند. 

آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر را از اینجا بخوانید. 

كانال رسمی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی خراسان رضوی


https://telegram.me/kh_music_union