این کلیپ صوتی، در مورد مطالب زیر صحبت می کند:
موسیقی کودک (اُرف) چیست؟
وضعیت تدریس آن در ایران و جهان چگونه است؟
معرفی کیتارک و روش آموزش و تفاوتش با (اُرف)

 دانلود و گوش کنید( مخصوصا مامان های جوان )

دانلود نسخه کم حجم