مکان اختصاصی مدرسه خانگی گیتار کودکان کیتارک، همزمان با شروع چهارمین سال فعالیتش، در مشهد افتتاح شد.
بنابراین علاوه بر مکان های آموزشی قبلی، می توانید این محل را نیز برای برگزاری کلاس، انتخاب کنید.
منتظرتون هستم

[http://www.aparat.com/v/dkAze]