دوست عزیزم آقای کیخا ، مدتی بود از مشهد رفته بود که امروز خبردار شدم برگشته و یک فروشگاهِ ساز جدید افتتاح کرده. فورا بهش سرزدم و بعد از کلی خوش و بش، برای شما کیتارکی ها هماهنگ شد تا هر چی مورد نیازتونه فراهم بشه و با قیمت واقعی در اختیارتون قرار بگیره.
در ضمن با یک نوازنده (مدرس) خیلی خوب هم آَشنا شدم و با هم گرم صحبت شدیم.
اینم چندتا عکس از فروشگاه و ما سه نفر: