از آغاز سال 95
شهریه هنرجویان جدید:
                            ترم اول                         =  270 هزار تومان
                            ترم های بعد                   =  250 هزار تومان
......................................................................................................................................................
شهریه هنرجویان قدیم:
                            هر ترم                           230 هزارتومان


*لازم به ذکر است که ثبت نام در آموزشگاه ها ، هرچند تحت آموزش کیتارک، ما را مطیع قوانین آن آموزشگاه از جمله مقدار شهریه مشخص شده می کند. (که مسلما مبلغ پایین تری هم است و از نظر ما هیچ مشکلی ندارد. ) مهم کودک شماست.