سلام بچه ها
شمایی که کتاب متد گیتار کودکان را می نوازید.
لطفا هر روز فقط یک آهنگ جدید بنوازید
و هر روز آهنگ جدیدتان را همراه آهنگ های قبلی تمرین کنید.
کیتارک