این بچه ها، هر کدوم در یه چیزی فوق العاده اند که متاسفانه وقت نشد دقیقا از قابلیت های شخصیشون فیلم بگیرم.
در آینده فیلمی بهتر، کامل تر و شاید از کنسرتشون بزارم.
آرزوی موفقیت

حتما تماشا کنید. مگرنه از دست میدید