چه شمایی که می خواهید به طور حرفه ای مدرس گیتار باشید و
چه شمایی که می خواهید صرفا به کودک خودتون گیتار نواختن بیاموزید،

مهم است که بدانید یادگیری کودکان با بزرگسالان تفاوت دارد؛

احتمالا روند تدریس برای آنها خسته کننده، سخت و کسالت آور خواهد بود...

مگر آنکه :
1. به آنها آسانتر بگیرید
2. آموزش سرگرم کننده باشد